BEZPŁATNA WYSYŁKA

od 150 zł

WEJDŹ DO SKLEPU

UWAGA

15% rabatu tylko dla zalogowanych

ZALOGUJ SIĘ

Warunki Gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

 AQUA COATING PRO 9H

 

 

PROGRAM GWARANCYJNY AQUA Cosmetics POLSKA DLA POWŁOKI Coating PRO 9H

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI

 

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do produktu i usług związanych z powłoką AQUA Coating PRO  9H:

 

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty rejestracji gwarancji, co powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia zabiegu nakładania powłoki AQUA Coating PRO 9H;

 

2. Czas trwania gwarancji na powłokę AQUA Coating PRO 9H wynosi 4 lata, pod warunkiem dokonywania przeglądów powłoki przez autoryzowanych przedstawicieli firmy AQUA Detailing POLSKA minimum co 6 miesięcy w ciągu całego okresu trwania gwarancji.

 

3. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie pojazdy, również te używane do celów komercyjnych (w odróżnieniu od wielu innych firm nas nie interesuje, w jakich celach używasz auta, jeśli tylko o nie dbasz).

4. Wszelkie naprawy lub inne prace wykonywane na zabezpieczonej powierzchni muszą być przeprowadzane przez autoryzowanego przedstawiciela AQUA Detailing POLSKA;

 

5. Przedstawiciel AQUA Detailing POLSKA musi zostać powiadomiony o każdym roszczeniu wynikłym z powodu nieprawidłowego działania produktu w ciągu 30 dni od jego wystąpienia;

 

6. Pojazd musi być na stałe zarejestrowany w Polsce przez okres obowiązywania gwarancji;

 

7. Gwarancja jest niezbywalna.

 

 

 

OGRANICZENIE OGÓLNE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Firma AQUA Detailing POLSKA lub jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za:

 

1. Pogorszenie stanu lakieru poddanego dodatkowym zabiegom, wykonywanym przez producenta pojazdu, jego dealera, niezależnego dostawcę lub innych wykonawców, nieupoważnionych do przeprowadzenia tychże zabiegów przez AQUA Detailing POLSKA;

 

2. Szkody powstałe w wyniku uszkodzeń zaistniałych przed procesem nakładania powłoki AQUA Coating PRO  9H;

 

3. Wszelkie roszczenia dotyczące spraw objętych gwarancją producenta pojazdu.

 

 

 

OGÓLNE OGRANICZENIE GWARANCJI

 

Gwarancja AQUA Detailing  POLSKA zostanie uznana za nieważną, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących czynników:

 

1. Zaniedbania ogólne w kwestii utrzymywania pojazdu;

 

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego mycia pojazdu (samochód należy myć ręcznie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) (zalecamy używanie wyłącznie środków o neutralnym pH, nie ponosimy odpowiedzialności za mycie pojazdu w myjniach automatycznych i używanie do mycia pojazdu nieodpowiednich środków i narzędzi) Zalecamy myć samochód tylko w autoryzowanych punktach AQUA Detailing;

 

3. Uszkodzenia spowodowane przez związki i materiały ścierne;

 

4. Uszkodzenia powstałe na skutek kolizji lub wypadków samochodowych;

 

5. Szkody powstałe na skutek aktu wandalizmu i szkody losowe, w tym m.in. pożary, powodzie, ekstremalne warunki pogodowe lub jakiekolwiek inne działania siły wyższej;

 

6. Uszkodzenia spowodowane jakimikolwiek zmianami lub modyfikacjami powierzchni pojazdu;

 

7. Uszkodzenia spowodowane przez wady fabryczne;

 

8. Nieprzestrzeganie jakichkolwiek innych wymagań wymienionych w warunkach niniejszej gwarancji.

 

 

UWAGA DODATKOWA

 

Jeśli powierzchnie samochodu zabezpieczone powłoką AQUA Coating PRO 9H stracą właściwy sobie połysk bądź też zostaną uszkodzone przez odchody ptaków czy owady, soki drzew, plamy ze smoły lub promienie UV,  autoryzowany punkt AQUA Detailing POLSKA naprawi lub wyczyści uszkodzoną powierzchnię bez obciążania kosztami właściciela pojazdu, pod warunkiem, że ten utrzymywał pojazd we właściwy sposób. Dodatkowo wyżej wymienione nieczystości należy usuwać niezwłocznie po ich pojawieniu się na powierzchni auta.

 
WARUNKI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI  
 

1. O powstałej szkodzie właściciel pojazdu natychmiast powiadomi AQUA Detailing POLSKA, wysyłając wiadomość na adres aqua@onet.eu  , podając: imię i nazwisko, numer telefonu, numer seryjny gwarancji, krótki opis uszkodzenia i sytuacji, w jakiej do niego doszło;

2. AQUA Detailing POLSKA dokona oględzin samochodu w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie:

– W przypadku zaakceptowania roszczenia, z którym występuje Klient, AQUA Detailing  POLSKA, w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie, dokona naprawy szkody;

– Niedotrzymanie terminu 30 dni na złożenie reklamacji (od momentu wystąpienia szkody), zwalnia AQUA DetailingPOLSKA z wszelkiej odpowiedzialności prawnej.

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI

 AQUA COATING 9H

 

 

PROGRAM GWARANCYJNY AQUA Cosmetics POLSKA DLA POWŁOKI Coating 9H

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI

 

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do produktu i usług związanych z powłoką AQUA Coating 9H:

 

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty rejestracji gwarancji, co powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia zabiegu nakładania powłoki AQUA Coating 9H;

 

2. Czas trwania gwarancji na powłokę AQUA Coating 9H wynosi 2 lata, pod warunkiem dokonywania przeglądów powłoki przez autoryzowanych przedstawicieli firmy AQUA Detailing POLSKA minimum co 6 miesięcy w ciągu całego okresu trwania gwarancji.

 

3. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie pojazdy, również te używane do celów komercyjnych (w odróżnieniu od wielu innych firm nas nie interesuje, w jakich celach używasz auta, jeśli tylko o nie dbasz).

4. Wszelkie naprawy lub inne prace wykonywane na zabezpieczonej powierzchni muszą być przeprowadzane przez autoryzowanego przedstawiciela AQUA Detailing POLSKA;

 

5. Przedstawiciel AQUA Detailing POLSKA musi zostać powiadomiony o każdym roszczeniu wynikłym z powodu nieprawidłowego działania produktu w ciągu 30 dni od jego wystąpienia;

 

6. Pojazd musi być na stałe zarejestrowany w Polsce przez okres obowiązywania gwarancji;

 

7. Gwarancja jest niezbywalna.

 

 

 

OGRANICZENIE OGÓLNE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Firma AQUA Detailing POLSKA lub jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za:

 

1. Pogorszenie stanu lakieru poddanego dodatkowym zabiegom, wykonywanym przez producenta pojazdu, jego dealera, niezależnego dostawcę lub innych wykonawców, nieupoważnionych do przeprowadzenia tychże zabiegów przez AQUA Detailing POLSKA;

 

2. Szkody powstałe w wyniku uszkodzeń zaistniałych przed procesem nakładania powłoki AQUA Coating 9H;

 

3. Wszelkie roszczenia dotyczące spraw objętych gwarancją producenta pojazdu.

 

 

 

OGÓLNE OGRANICZENIE GWARANCJI

 

Gwarancja AQUA Detailing  POLSKA zostanie uznana za nieważną, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących czynników:

 

1. Zaniedbania ogólne w kwestii utrzymywania pojazdu;

 

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego mycia pojazdu (samochód należy myć ręcznie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) (zalecamy używanie wyłącznie środków o neutralnym pH, nie ponosimy odpowiedzialności za mycie pojazdu w myjniach automatycznych i używanie do mycia pojazdu nieodpowiednich środków i narzędzi);

 

3. Uszkodzenia spowodowane przez związki i materiały ścierne;

 

4. Uszkodzenia powstałe na skutek kolizji lub wypadków samochodowych;

 

5. Szkody powstałe na skutek aktu wandalizmu i szkody losowe, w tym m.in. pożary, powodzie, ekstremalne warunki pogodowe lub jakiekolwiek inne działania siły wyższej;

 

6. Uszkodzenia spowodowane jakimikolwiek zmianami lub modyfikacjami powierzchni pojazdu;

 

7. Uszkodzenia spowodowane przez wady fabryczne;

 

8. Nieprzestrzeganie jakichkolwiek innych wymagań wymienionych w warunkach niniejszej gwarancji.

 

 

UWAGA DODATKOWA

 

Jeśli powierzchnie samochodu zabezpieczone powłoką AQUA Coating 9H stracą właściwy sobie połysk bądź też zostaną uszkodzone przez odchody ptaków czy owady, soki drzew, plamy ze smoły lub promienie UV,  autoryzowany punkt AQUA Detailing POLSKA naprawi lub wyczyści uszkodzoną powierzchnię bez obciążania kosztami właściciela pojazdu, pod warunkiem, że ten utrzymywał pojazd we właściwy sposób. Dodatkowo wyżej wymienione nieczystości należy usuwać niezwłocznie po ich pojawieniu się na powierzchni auta.

 
WARUNKI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI  
 

1. O powstałej szkodzie właściciel pojazdu natychmiast powiadomi AQUA Detailing POLSKA, wysyłając wiadomość na adres aqua@onet.eu  , podając: imię i nazwisko, numer telefonu, numer seryjny gwarancji, krótki opis uszkodzenia i sytuacji, w jakiej do niego doszło;

2. AQUA Detailing POLSKA dokona oględzin samochodu w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie:

– W przypadku zaakceptowania roszczenia, z którym występuje Klient, AQUA Detailing  POLSKA, w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie, dokona naprawy szkody;

– Niedotrzymanie terminu 30 dni na złożenie reklamacji (od momentu wystąpienia szkody), zwalnia AQUA DetailingPOLSKA z wszelkiej odpowiedzialności prawnej.

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI

 AQUA GRAPHENE COATING 

 

 

PROGRAM GWARANCYJNY AQUA Cosmetics POLSKA DLA POWŁOKI AQUA GRAPHENE Coating 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI

 

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do produktu i usług związanych z powłoką AQUA GRAPHENE Coating 

 

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia aplikacji powłoki AQUA GRAPHENE Coating  

 

2. Czas trwania gwarancji na powłokę AQUA GRAPHENE Coating wynosi około 4 lata lub 50 tyś km. pod warunkiem dokonywania przeglądów powłoki przez autoryzowanych przedstawicieli firmy AQUA Cosmetics  POLSKA minimum co 6 miesięcy w ciągu całego okresu trwania gwarancji.

 

3. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie pojazdy, również te używane do celów komercyjnych (w odróżnieniu od wielu innych firm nas nie interesuje, w jakich celach używasz auta, jeśli tylko o nie dbasz).

4. Wszelkie naprawy lub inne prace wykonywane na zabezpieczonej powierzchni muszą być przeprowadzane przez autoryzowanego przedstawiciela AQUA Cosmetics POLSKA;

 

5. Przedstawiciel AQUA Cosmetics POLSKA musi zostać powiadomiony o każdym roszczeniu wynikłym z powodu nieprawidłowego działania produktu w ciągu 7 dni od jego wystąpienia;

 

6. Pojazd musi być na stałe zarejestrowany w Polsce przez okres obowiązywania gwarancji;

 

7. Gwarancja jest niezbywalna.

 

 

 

OGRANICZENIE OGÓLNE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Firma AQUA Cosmetics POLSKA lub jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za:

 

1. Pogorszenie stanu lakieru poddanego dodatkowym zabiegom, wykonywanym przez producenta pojazdu, jego dealera, niezależnego dostawcę lub innych wykonawców, nieupoważnionych do przeprowadzenia tychże zabiegów przez AQUA Cosmetics POLSKA;

 

2. Szkody powstałe w wyniku uszkodzeń zaistniałych przed procesem nakładania powłoki AQUA GRAPHENE Coating 

 

3. Wszelkie roszczenia dotyczące spraw objętych gwarancją producenta pojazdu.

 

 

 

OGÓLNE OGRANICZENIE GWARANCJI

 

Gwarancja AQUA Cosmetics  POLSKA zostanie uznana za nieważną, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących czynników:

 

1. Zaniedbania ogólne w kwestii utrzymywania pojazdu;  (takie zabrudzenia jak insekty, ptasie odchody usuwaj najszybciej jak to możliwe) 

 

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego mycia pojazdu (samochód należy myć ręcznie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) (zalecamy używanie wyłącznie środków o neutralnym pH, nie ponosimy odpowiedzialności za mycie pojazdu w myjniach automatycznych i używanie do mycia pojazdu nieodpowiednich środków i narzędzi)

 

3. Uszkodzenia spowodowane przez związki i materiały ścierne;

 

4. Uszkodzenia powstałe na skutek kolizji lub wypadków samochodowych;

 

5. Szkody powstałe na skutek aktu wandalizmu i szkody losowe, w tym m.in. pożary, powodzie, ekstremalne warunki pogodowe lub jakiekolwiek inne działania siły wyższej;

 

6. Uszkodzenia spowodowane jakimikolwiek zmianami lub modyfikacjami powierzchni pojazdu;

 

7. Uszkodzenia spowodowane przez wady fabryczne;

 

8. Nieprzestrzeganie jakichkolwiek innych wymagań wymienionych w warunkach niniejszej gwarancji.

 

 

UWAGA DODATKOWA

 

Jeśli powierzchnie samochodu zabezpieczone powłoką AQUA GRAPHENE Coating  stracą właściwy sobie połysk bądź też zostaną uszkodzone przez odchody ptaków czy owady, soki drzew, plamy ze smoły lub promienie UV,  autoryzowany punkt AQUA Cosmetics POLSKA naprawi lub wyczyści uszkodzoną powierzchnię bez obciążania kosztami właściciela pojazdu, pod warunkiem, że ten utrzymywał pojazd we właściwy sposób. Dodatkowo wyżej wymienione nieczystości należy usuwać niezwłocznie po ich pojawieniu się na powierzchni auta.

 
WARUNKI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI  
 

1. O powstałej szkodzie właściciel pojazdu natychmiast powiadomi AQUA Cosmetics POLSKA, wysyłając wiadomość na adres biuro@aquacosmetics.pl  , podając: imię i nazwisko, numer telefonu, numer seryjny gwarancji, krótki opis uszkodzenia i sytuacji, w jakiej do niego doszło;

2. AQUA Cosmetics POLSKA dokona oględzin samochodu w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie:

– W przypadku zaakceptowania roszczenia, z którym występuje Klient, AQUA Cosmetics  POLSKA, w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie, dokona naprawy szkody;

– Niedotrzymanie terminu 7 dni na złożenie reklamacji (od momentu wystąpienia szkody), zwalnia AQUA CosmeticsPOLSKA z wszelkiej odpowiedzialności prawnej.

 

 

WARUNKI GWARANCJI

 AQUA E-COATING 

 

 

PROGRAM GWARANCYJNY AQUA Cosmetics POLSKA DLA POWŁOKI AQUA E-Coating 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI

 

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do produktu i usług związanych z powłoką AQUA E-Coating 

 

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia aplikacji powłoki AQUA E-Coating  

 

2. Czas trwania gwarancji na powłokę AQUA E-Coating wynosi około 4 lata lub 50 tyś km. pod warunkiem dokonywania przeglądów powłoki przez autoryzowanych przedstawicieli firmy AQUA Cosmetics  POLSKA minimum co 6 miesięcy w ciągu całego okresu trwania gwarancji.

 

3. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie pojazdy, również te używane do celów komercyjnych (w odróżnieniu od wielu innych firm nas nie interesuje, w jakich celach używasz auta, jeśli tylko o nie dbasz).

4. Wszelkie naprawy lub inne prace wykonywane na zabezpieczonej powierzchni muszą być przeprowadzane przez autoryzowanego przedstawiciela AQUA Cosmetics POLSKA;

 

5. Przedstawiciel AQUA Cosmetics POLSKA musi zostać powiadomiony o każdym roszczeniu wynikłym z powodu nieprawidłowego działania produktu w ciągu 7 dni od jego wystąpienia;

 

6. Pojazd musi być na stałe zarejestrowany w Polsce przez okres obowiązywania gwarancji;

 

7. Gwarancja jest niezbywalna.

 

 

 

OGRANICZENIE OGÓLNE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Firma AQUA Cosmetics POLSKA lub jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za:

 

1. Pogorszenie stanu lakieru poddanego dodatkowym zabiegom, wykonywanym przez producenta pojazdu, jego dealera, niezależnego dostawcę lub innych wykonawców, nieupoważnionych do przeprowadzenia tychże zabiegów przez AQUA Cosmetics POLSKA;

 

2. Szkody powstałe w wyniku uszkodzeń zaistniałych przed procesem nakładania powłoki AQUA E-Coating 

 

3. Wszelkie roszczenia dotyczące spraw objętych gwarancją producenta pojazdu.

 

 

 

OGÓLNE OGRANICZENIE GWARANCJI

 

Gwarancja AQUA Cosmetics  POLSKA zostanie uznana za nieważną, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących czynników:

 

1. Zaniedbania ogólne w kwestii utrzymywania pojazdu;  (takie zabrudzenia jak insekty, ptasie odchody usuwaj najszybciej jak to możliwe) 

 

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego mycia pojazdu (samochód należy myć ręcznie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) (zalecamy używanie wyłącznie środków o neutralnym pH, nie ponosimy odpowiedzialności za mycie pojazdu w myjniach automatycznych i używanie do mycia pojazdu nieodpowiednich środków i narzędzi)

 

3. Uszkodzenia spowodowane przez związki i materiały ścierne;

 

4. Uszkodzenia powstałe na skutek kolizji lub wypadków samochodowych;

 

5. Szkody powstałe na skutek aktu wandalizmu i szkody losowe, w tym m.in. pożary, powodzie, ekstremalne warunki pogodowe lub jakiekolwiek inne działania siły wyższej;

 

6. Uszkodzenia spowodowane jakimikolwiek zmianami lub modyfikacjami powierzchni pojazdu;

 

7. Uszkodzenia spowodowane przez wady fabryczne;

 

8. Nieprzestrzeganie jakichkolwiek innych wymagań wymienionych w warunkach niniejszej gwarancji.

 

 

UWAGA DODATKOWA

 

Jeśli powierzchnie samochodu zabezpieczone powłoką AQUA E-Coating  stracą właściwy sobie połysk bądź też zostaną uszkodzone przez odchody ptaków czy owady, soki drzew, plamy ze smoły lub promienie UV,  autoryzowany punkt AQUA Cosmetics POLSKA naprawi lub wyczyści uszkodzoną powierzchnię bez obciążania kosztami właściciela pojazdu, pod warunkiem, że ten utrzymywał pojazd we właściwy sposób. Dodatkowo wyżej wymienione nieczystości należy usuwać niezwłocznie po ich pojawieniu się na powierzchni auta.

 
WARUNKI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI  
 

1. O powstałej szkodzie właściciel pojazdu natychmiast powiadomi AQUA Cosmetics POLSKA, wysyłając wiadomość na adres biuro@aquacosmetics.pl  , podając: imię i nazwisko, numer telefonu, numer seryjny gwarancji, krótki opis uszkodzenia i sytuacji, w jakiej do niego doszło;

2. AQUA Cosmetics POLSKA dokona oględzin samochodu w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie:

– W przypadku zaakceptowania roszczenia, z którym występuje Klient, AQUA Cosmetics  POLSKA, w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie, dokona naprawy szkody;

– Niedotrzymanie terminu 7 dni na złożenie reklamacji (od momentu wystąpienia szkody), zwalnia AQUA CosmeticsPOLSKA z wszelkiej odpowiedzialności prawnej.

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI

 AQUA E-COATING PRO 

 

 

PROGRAM GWARANCYJNY AQUA Cosmetics POLSKA DLA POWŁOKI AQUA E-Coating PRO 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI

 

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do produktu i usług związanych z powłoką AQUA E-Coating PRO

 

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia aplikacji powłoki AQUA E-Coating PRO 

 

2. Czas trwania gwarancji na powłokę AQUA E-Coating PRO wynosi około 5 lat lub 50 tyś km. pod warunkiem dokonywania przeglądów powłoki przez autoryzowanych przedstawicieli firmy AQUA Cosmetics  POLSKA minimum co 6 miesięcy w ciągu całego okresu trwania gwarancji.

 

3. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie pojazdy, również te używane do celów komercyjnych (w odróżnieniu od wielu innych firm nas nie interesuje, w jakich celach używasz auta, jeśli tylko o nie dbasz).

4. Wszelkie naprawy lub inne prace wykonywane na zabezpieczonej powierzchni muszą być przeprowadzane przez autoryzowanego przedstawiciela AQUA Cosmetics POLSKA;

 

5. Przedstawiciel AQUA Cosmetics POLSKA musi zostać powiadomiony o każdym roszczeniu wynikłym z powodu nieprawidłowego działania produktu w ciągu 7 dni od jego wystąpienia;

 

6. Pojazd musi być na stałe zarejestrowany w Polsce przez okres obowiązywania gwarancji;

 

7. Gwarancja jest niezbywalna.

 

 

 

OGRANICZENIE OGÓLNE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Firma AQUA Cosmetics POLSKA lub jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za:

 

1. Pogorszenie stanu lakieru poddanego dodatkowym zabiegom, wykonywanym przez producenta pojazdu, jego dealera, niezależnego dostawcę lub innych wykonawców, nieupoważnionych do przeprowadzenia tychże zabiegów przez AQUA Cosmetics POLSKA;

 

2. Szkody powstałe w wyniku uszkodzeń zaistniałych przed procesem nakładania powłoki AQUA E-Coating PRO 

 

3. Wszelkie roszczenia dotyczące spraw objętych gwarancją producenta pojazdu.

 

 

 

OGÓLNE OGRANICZENIE GWARANCJI

 

Gwarancja AQUA Cosmetics  POLSKA zostanie uznana za nieważną, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących czynników:

 

1. Zaniedbania ogólne w kwestii utrzymywania pojazdu;  (takie zabrudzenia jak insekty, ptasie odchody usuwaj najszybciej jak to możliwe) 

 

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego mycia pojazdu (samochód należy myć ręcznie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) (zalecamy używanie wyłącznie środków o neutralnym pH, nie ponosimy odpowiedzialności za mycie pojazdu w myjniach automatycznych i używanie do mycia pojazdu nieodpowiednich środków i narzędzi)

 

3. Uszkodzenia spowodowane przez związki i materiały ścierne;

 

4. Uszkodzenia powstałe na skutek kolizji lub wypadków samochodowych;

 

5. Szkody powstałe na skutek aktu wandalizmu i szkody losowe, w tym m.in. pożary, powodzie, ekstremalne warunki pogodowe lub jakiekolwiek inne działania siły wyższej;

 

6. Uszkodzenia spowodowane jakimikolwiek zmianami lub modyfikacjami powierzchni pojazdu;

 

7. Uszkodzenia spowodowane przez wady fabryczne;

 

8. Nieprzestrzeganie jakichkolwiek innych wymagań wymienionych w warunkach niniejszej gwarancji.

 

 

UWAGA DODATKOWA

 

Jeśli powierzchnie samochodu zabezpieczone powłoką AQUA E-Coating PRO  stracą właściwy sobie połysk bądź też zostaną uszkodzone przez odchody ptaków czy owady, soki drzew, plamy ze smoły lub promienie UV,  autoryzowany punkt AQUA Cosmetics POLSKA naprawi lub wyczyści uszkodzoną powierzchnię bez obciążania kosztami właściciela pojazdu, pod warunkiem, że ten utrzymywał pojazd we właściwy sposób. Dodatkowo wyżej wymienione nieczystości należy usuwać niezwłocznie po ich pojawieniu się na powierzchni auta.

 
WARUNKI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI  
 

1. O powstałej szkodzie właściciel pojazdu natychmiast powiadomi AQUA Cosmetics POLSKA, wysyłając wiadomość na adres biuro@aquacosmetics.pl  , podając: imię i nazwisko, numer telefonu, numer seryjny gwarancji, krótki opis uszkodzenia i sytuacji, w jakiej do niego doszło;

2. AQUA Cosmetics POLSKA dokona oględzin samochodu w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie:

– W przypadku zaakceptowania roszczenia, z którym występuje Klient, AQUA Cosmetics  POLSKA, w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie, dokona naprawy szkody;

– Niedotrzymanie terminu 7 dni na złożenie reklamacji (od momentu wystąpienia szkody), zwalnia AQUA CosmeticsPOLSKA z wszelkiej odpowiedzialności prawnej.

Zamknij
Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.